V/v mời tham dự Hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”

Nhằm giúp các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nắm bắt được chủ trương của thành phố, những ứng dụng và giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện nay, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng) sẽ tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” với thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 8h00 - 11h30, thứ Ba, ngày 12 tháng 10 năm 2021.

Hình thức: Tổ chức trực tuyến trên nền tảng ZOOM.

Điểm cầu chính: Hội trường tầng 3 - Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - 49 Thế Lữ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Trung tâm Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý đơn vị/cá nhân tham dự buổi Hội thảo trực tuyến nói trên.

Địa chỉ để tham gia tại phòng họp online: 

Scan mã QR Code: 


Thông tin chi tiết xin liên hệ Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, 49 Thế Lữ, An Hải Bắc, Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: (02363) 898 133 hoặc 0905.378337 (gặp Ms Đào); Email: daopa@danang.gov.vn.

Trân trọng./.