V/v mời tham dự Hội thảo “Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp tại địa phương”

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nhằm phổ biến các chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp của thành phố Đà Nẵng và vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng) tổ chức Hội thảo trực tuyến “Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp tại địa phương” với thời gian và hình thức như sau:
Thời gian: 8h00 - 11h30, thứ Sáu, ngày 12 tháng 11 năm 2021.
Hình thức: Tổ chức trực tuyến trên nền tảng ZOOM.
Trung tâm Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý đơn vị/cá nhân tham dự buổi Hội thảo. Cụ thể:
- Link tham dự Hội thảo: https://zoom.us/j/91553179410?pwd=YmVobUJjcnJ0Tk9yU21sSFVhK3RNQT09
+ Meeting ID: 915 5317 9410
+ Passcode: 971753
- Hoặc scan mã QR Code: 
Thông tin chi tiết xin liên hệ Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, 49 Thế Lữ, An Hải Bắc, Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; Điện thoại: (0236)3.898.133 hoặc 0905.378337 (gặp Ms Đào); Email: daopa@danang.gov.vn.
Trân trọng./.