Tin mới nhất


Thư mời tham dự Hội thảo trực tuyến “Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM HOÃN HỘI THẢO “THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG” DIỄN RA VÀO LÚC 8H00 - 11H30, THỨ NĂM, NGÀY 06 THÁNG 5 NĂM 2021

Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Đà Nẵng mời tham dự Hội thảo “Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”

Thông báo mời tham gia triển lãm trực tuyến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng mở rộng - Surf 2020