VĂN BẢN VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

 Tải về 
STTTên văn bảnCơ quan ban hànhNgày ban hànhTrích yếuTải về
1Nghị định số 39/2019/NĐ-CPChính Phủ10/05/2019Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
2Nghị định 13/2019/NĐ-CPChính Phủ01/02/2019Quy định chi tiết về doanh nghiệp khoa học và công nghệ Tải về
3Nghị định số 76/2018/NĐ-CPChính Phủ15/05/2018Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Tải về
4Nghị định số 39/2018/NĐ-CPChính phủ11/03/2018Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Tải về
5Quyết định số 844/QĐ-TTgThủ tướng Chính phủ18/05/2016Về việc phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" Tải về 
6Quyết định 3362/QĐ-BKHCNBộ Khoa học và Công nghệ07/11/2016Ban hành quy định tạm thời xử lý hồ sơ tham gia Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025” Tải về 
7Nghị định số 38/2018/NĐ-CPChính Phủ11/03/2018Quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo Tải về
8Quyết định 1665/QĐ-TTgThủ tướng Chính phủ30/10/2017Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” Tải về
9Quyết định 939/QĐ-TTgThủ tướng Chính phủ30/06/2017Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”
10Luật số: 07/2017/QH14 củaQuốc Hội19/06/2017Luật Chuyển giao công nghệ Tải về
11Luật số: 04/2017/QH14Quốc Hội12/06/2017Luật Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Tải về