Tin mới nhất


V/v mời tham dự Hội thảo “Kết nối, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST và giới thiệu Cổng thông tin khởi nghiệp ĐMST thành phố Đà Nẵng”

V/v mời tham dự Hội thảo “Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển nông nghiệp tại địa phương”

V/v mời tham dự Hội thảo “Ứng dụng giải pháp triển lãm thực tế ảo trong hoạt động phát triển thị trường KH&CN của thành phố Đà Nẵng”

Giới thiệu về các cơ sở dữ liệu của Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng

Sản phẩm OCOP cần ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm

Thư mời tham dự Hội thảo trực tuyến “Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”