Tin mới nhất


Hội thảo khoa học tham vấn ý kiến xây dựng Đề án “Phát triển thị trường khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2030”.

Hội thảo: “Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo công nghệ sinh học, nông nghiệp và công nghiệp chế biến vùng Nam Trung bộ’’

Hội thảo khoa học: Tham vấn Đề án “Phát triển nguồn tin Khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại thành phố Đà Nẵng”.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Trường Đại học Đông Á.